Camera obscura -toiminta

Kokemusoppimiseen perustuva Camera obscura -toimintamalli on tarkoitettu 12-17-vuotiaille. Toimintamallissa on kaksi erilaista ohjelmasisältöä. Arvo- ja terveyskasvatus– sekä tunne- ja selviytymistaidot -ohjelman ytimessä on itsetuntemuksen ja omanarvontunnon vahvistaminen sekä omien arvojen, tunteiden ja vahvuuksien tunnistaminen. Toimintamalli soveltuu hyvin yhteisöllisen oppilashuollon, mielenterveyden edistämisen, ehkäisevän päihdetyön sekä sosiaalisen vahvistamisen välineeksi. Toiminta toteutetaan nuorisoalan ja koulun yhteistyönä.

Vuosina 2016­–2018 kehitämme Virtuaalitodellisuuden hyödyntämistä ja tuotamme 5.–6.-luokan oppilaille tarkoitetun toimintamallin, jonka sisältönä on sosiaalisesti turvallisen yhteisön rakentaminen. Toimintamalli testattiin Nuori 2017 -tapahtumassa ja yhteistyökoulujen kanssa Turussa ja Oulussa 08/2017-05/2018.