Savumerkeistä lisättyyn todellisuuteen

Liitto toteuttaa vuosina 2017-2020 kolmessa maakunnassa hankkeen, jonka tarkoituksena on vahvistaa sote-alan paikallisyhdistysten osaamista sekä valmiuksia ”digitaalisuuden” hyödyntämisessä ihmisten kohtaamisessa ja auttamisessa. Hanke on osa STEA:n Suomi100 -avustusohjelmaa.

Ratkaisemme kysymyksiä

Hanke toteutetaan nuorisoalan järjestöjen ja sote-alan järjestöjen yhteistyönä, tarjoten voimaantumisen sekä osallisuuden kokemuksia sote-alan yhdistysten toiminnoissa mukana oleville ja prosessiin mukaan tuleville vapaaehtoisille nuorille aikuisille.

Jokaisessa kolmessa (Uusimaa, Pohjois-Savo ja Keski-Suomi) maakunnassa toteutetaan kolmen vuoden aikana prosessin, johon kuhunkin kutsutaan 2-4 paikallista sote-alan yhdistystä Sininauhaliiton ja Suomen Mielenterveysseuran jäsenkentästä. Prosessi perustuu Hackathon-toimintamallin järjestölähtöiseen sovellukseen (YMCA Hackathon).

Hanke on osallisuutta, innovointia ja löytämistä

Prosessiin mukaan tuleva Sininauhaliiton tai Suomen Mielenterveysseuran jäsenyhdistys tuo yhteiseen pöytään itselleen tai yhdistysten toimintoja käyttäville ihmisille tärkeän, akuutin tai pidemmällä aikavälillä askarruttavan ongelman, kysymyksen tai ratkaistavan asian, joka liittyy digitalisaation myötä syntyneeseen tilanteeseen tai haasteeseen. Yhteiseen pöytään tuotua kysymystä lähdetään ratkaisemaan yhdessä. Ratkaisua on pohtimassa yhdistysten toiminnoissa mukana olevat ihmiset, vapaaehtoiset ja työntekijät yhdessä nuorten aikuisten kanssa.

Hanke kokoaa jokaisessa maakunnassa vapaaehtoisten nuorten aikuisten verkoston ja toimijat, jotka lähtevät yhdessä em. kanssa ratkaisemaan tehtäviä ja kysymyksiä. Nuorten aikuisten ryhmät muodostuvat It-alan, peliohjelmoinnin-, sosiaali- ja terveys-alan opiskelijoista, muista hankkeen sisällöstä kiinnostuneista nuorista aikuisista. Osalla motivaationa on opiskeluihin liittyvä harjoittelu tai opinnäytetyö.

YMCA Hackathon

Prosessin ytimenä on paikallinen ja yhteinen Hackathon-tapahtuma. YMCA Hackathon-tapahtuma on perjantaista sunnuntaihin kestävä ponnistus, jonka aikana osallistujajoukko tuottaa yhteiselle pöydälle tuotuihin kysymyksiin ratkaisuvaihtoehtoja. Ratkaisuvaihtoehtoja työstetään, kehitetään ja tuotetaan ryhmissä viikonlopun aikana. Aikaa on käytettävissä 48 tuntia. Toimintatapa on erityisesti nuoria motivoiva ja käytännössä hyväksi todettu. Viikonloppu sisältää motivointia, opastusta, ohjausta ja neuvontaa. Kysymysten nostajat voivat sparrata ratkaisijoita sisällöllisesti ja tarjota tukea pohdintoihin. Toimintamalli on hyvä tapa viestiä yhdistyksen tarkoituksesta ja tehtävästä osallistujajoukolle.

Hankkeen yhteistyöjärjestöt ovat Vantaan NMKY, Nyyti ry, Nuorten Palvelu ry, Diginuoret ry, Kirkkopalvelut, Suomen Mielenterveysseura ja Sininauhaliitto.

Lisätietoa antaa kehitysjohtaja Ari Inkinen.