Gambia

Dimbalante – Toinen toista auttaen
Koulutuksen ja terveyden edistäminen liikuntakasvatuksen kautta

Dimbalante on Suomen NMKY:n Urheiluliiton historian ensimmäinen kehitysyhteistyöhanke. Kolmevuotisen hankkeen tarkoitus on vähentää köyhyyttä ja sosiaalista eristäytymistä Gambiassa liikuntakasvatuksen avulla. Projektin pääidea on auttaa nuoria suorittamaan yläkoulu ja samalla tuoda esille terveellistä elämäntapaa. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Gambian NMKY ja SAC Gambia.
Projekti toteutetaan vuosina 2015-2017 ja se on jaettu kolmeen toiminnalliseen osaan:

1) iltapäiväkerhot
2) leirit
3) terveys, fitness ja hyvinvointi

Projekti tukee vähäosaisia nuoria antamalla heille mahdollisuuden pärjätä koulussa tai liikunnan parissa. Tämä auttaa alentamaan koulunsa keskeyttäneiden määrää. Drop-out ilmiö on ollut kasvussa Gambiassa erityisesti huippu-urheilijoiksi tavoittelevien nuorten piirissä ja Eurooppaan keinolla millä hyvänsä pyrkivien piirissä. Projekti on tarkoitettu 13 – 18 – vuotiaille nuorille ja kolmen vuoden aikana projektista hyötyy arviolta 1500 nuorta.
Yhteistyökumppanit Suomen NMKY:n Urheiluliitto, Gambian NMKY ja SAC haluavat auttaa nuoria kehittämään hyvät ruokailutottumukset, rohkaista nuoria liikuntakasvatuksen pariin ja harjoitteluun sekä kouluttaa nuoria lisääntymisterveys-asioissa sekä kertoa nuorille alkoholin ja huumeiden käytön haitoista. Nämä kaikki asiat vaikuttavat suuresti korkeaan kuolleisuuteen Afrikassa.