Jotta kukaan ei jäisi ulkopuolelle

Tiesitkö, että digitalisaation myötä osa ihmisistä on vaarassa jäädä avun ja tuen ulkopuolelle? YMCA Hackathon on kaikille avoin ja yli 18-vuotiaille suunnattu viikonlopputapahtuma, jossa kohdataan digitalisoituvan yhteiskunnan kynnyksiä ja ideoidaan keinoja niiden madaltamiseksi. Tarjoamme monipuolisen ryhmän, ajankohtaiset haasteet ja rennon ilmapiirin ideoiden kehittämiseen. Viikonlopun teemoja ovat mm. osallisuus, käytettävyys, palvelumuotoilu ja tiimityöskentely. Tapahtuma ruokailuineen on maksuton.

Erilaiset osaajat ja ihmiset kohtaavat

Parhaat ideat syntyvät, kun tiimeissä on kokemusta tai osaamista monilta aloilta ja asioista. YMCA Hackathoneissa keskitytään ihmisten hyvinvointiin, joten osallistujien ei tarvitse tietää mitään koodaamisesta tai digitaalisista asioista. Tiimeissä voi yhdistyä taustoja vaikkapa sosiaali- tai kasvatusalalta, pelisuunnittelusta – tai mistä tahansa ihmiselle hyödyllisestä. Voit tulla yksin, kaverin kanssa tai tuoda mukaan valmiin tiimin.

Mitä YMCA Hackathonissa tehdään käytännössä?

Tapahtuman aikana tiimit saavat tarvittavat tiedot ja ohjaamista valitsemansa haasteen ratkaisemiseksi. Haasteet eivät välttämättä liity ohjelmointiin tai tietokoneisiin. Ratkaisua työstetään ideoimalla yhdessä ja rakentamalla ideoiden pohjalta tuotos, joka esitetään tapahtuman päätteeksi tuomaristolle. Tiimi voi työskennellä myös ilman tietokonetta, mutta osallistujien käytössä on mm. kameroita ja muita laitteita. Voittajatiimi palkitaan tapahtuman päätteeksi!

Kevään 2018 YMCA Hackathonit

Ilmoittaudu mukaan täällä!

Hackathon-faktaa

 • Tapahtumapaikat ovat kapunkien keskustoissa tai ainakin hyvien kulkuyhteyksien päässä.
 • YMCA Hackathonien pelisääntöihin kannattaa tutustua etukäteen.
 • Tapahtumat järjestää yhteistyössä Suomen NMKY:n Liitto, Nuorten Palvelu ry, Nyyti ry ja Vantaan NMKY. Tapahtumien valmisteluissa on myös mukana Sininauhaliitto ja Suomen Mielenterveysseura, sekä niiden jäsenyhteisöjä. Täältä löydät tahot, jotka vaikuttavat tapahtumien sisältöön.

Haluatko mentoriksi tai asiantuntijaksi YMCA Hackathoniin?

 • Haluatko auttaa ratkaisemaan digitalisaation tuomia arjen haasteita?
 • Onko sinulla tietämystä palveluiden tai digitalisoitumisesta palvelumuotoilussa?
 • Tunnetko kenties sosiaali- ja terveysalan asiakasryhmiä tai saavutettavuuden teemoja?
 • Kartuta kokemustasi ja tule jakamaan osaamistasi viikonlopputapahtumiimme!

Yhteyshenkilösi

Tapahtumien koordinaattori Tuire Silvennoinen vastaa kysymyksiin ja kommentteihin.
Tuiren sähköposti on tuire.silvennoinen@ymca.fi tai puhelin 050 533 9999.

Kevään Hackathonien haasteet

1. Digitekniikan käytön vastenmielisyys ja pelko

Joidenkin ihmisten on vaikea ottaa älypuhelimia tai tabletteja käyttöön. Laitteiden toimintaperiaatteita ei ymmärretä tai niillä ei nähdä olevan mitään hyödyllistä käyttöä. On huonoja kokemuksia. Ihminen tuntenut itsensä tyhmäksi, jos ei ole oivaltanut mistä on kysymys lyhyen neuvonnan jälkeen. Sähkövempeleet tai uusi teknologia ei ole olennainen osa ihmisen arkipäivää. Alttius väärinkäytöksiin ja ihmisten huijaamiseen ovat lisääntynyt. Jos ihminen pyytää apua ja joutuu näyttämään verkkotunnuksensa tai muita henkilökohtaisia tietoja, ne voivat jäädä luvatta toisen käyttöön.

 • Millä keinoin kynnystä lasketaan?
 • Miten saadaan aikaiseksi muutosta ihmisten käyttäytymiseen?
 • Muutetaanko ihmistä, teknologiaa vai olosuhteita?
 • Miten tietoturvaa voisi parantaa?
 • Mistä olisi hyvä lähteä liikkeelle?
 • Minkälaista ratkaisua te ehdotatte?
 • Ketkä voisivat olla mukana kehittämässä ratkaisuanne tai ottaa kopin?

2. Älykkäät sähköiset palvelut – merkityksellisyyden kokemus 

Merkityksellisyyden kokemus on ihmiselle tärkeää. Miten sähköisiä palveluita tulisi kehittää, jotta ne paremmin tukisivat merkityksellisyyden ja voimaantumisen kokemusta?

 • Miten palveluissa voisi paremmin ottaa huomioon autonomia ja tunteet?
 • Voisiko sähköinen asiointi vahvistaa ihmisen kyvykkyyden tunnetta tai kokemusta yhteenkuuluvuudesta?
 • Mistä olisi hyvä lähteä liikkeelle?
 • Minkälaista ratkaisua te ehdotatte?
 • Ketkä voisivat olla mukana kehittämässä ratkaisuanne tai ottaa kopin?

3. Digipalveluiden saavutettavuus

Miten varmistetaan ja helpotetaan verkossa asioimista ja etuuksien hakemista niiden erityisryhmien osalta, joilla ei avustajaa. Tämä joukko on iso. Verkossa asiointi on osalle heistä nykymuodossaan mahdotonta.

 • Saavutettavuuden ongelma kohdistuu esim. alaikäiset, luottotiedot menettäneet (ei pankkitunnuksia), asiakkaat vähäisillä psyykkisillä voimavaroilla, lukihäiriöiset, lievästi kehitysvammaiset tai ihmiset, joilla on keskittymisen haasteita (esim. adhd).
 • Olisiko asiointia mahdollista helpottaa jonkinlaisella asiointitulkilla tai sovelluksella?
 • Mitä kaikkea olisi otettava huomioon, jotta palveluiden käyttö olisi mahdollisimman monelle helppoa?
 • Minkälaista ratkaisua ehdotatte?

4A. Oikeus omaan elämään (Kuopio)

Digitaalisuus on tuonut somen osaksi arkea. Osalle ihmisistä sosiaalinen media on muodostunut niin keskeiseksi osaksi arkea, että somen sammuttaminen (puhelimen sulkeminen) voi tarkoittaa ulkopuolelle jäämistä. Samalla voi sammua sosiaalinen elämä ja syntyä pelko yksin jäämisestä.

 • Voiko elää elämäänsä aika ajoin lentokonetilassa –  olla saavutettavissa, mutta ei kuitenkaan digitaalisesti tavoitettavissa?
 • Miten ystävää tai läheistä voisi tukea, jos hän kokee voimattomuutta asian suhteen?
 • Minkälaisen ratkaisun kehitätte ja kuka sen edistämisestä voisi ottaa kopin?

4B. Kuka voi vaikuttaa maakuntien kehitykseen? (Jyväskylä)

Maakuntakuntauudistuksen osana on tarkoitus perustaa maakunnallinen nuorisovaltuusto. Tärkeää on, että mahdollisimman monella nuorella olisi mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa omien oikeuksien toteutumiseen ja elinolosuhteisiin, esim. työllistyminen, asuminen, sosiaali- ja terveyspalvelut.

 • Miten varmistetaan että ne nuoret ja nuoret aikuiset, joiden vahvuusalueena ei ole yhteiskunnallinen vaikuttaminen, tulisivat myös kuulluksi tai saisivat äänensä kuuluviksi?
 • Minkälaista konkreettista ratkaisua ehdotatte?
 • Kuka voisi ottaa siitä kopin ja osallistua ratkaisun jatkokehittämiseen?

4C. Digitalisaatio poistaa ”leipäjonot” (Vantaa)

2010-luvulla Suomessa vähävaraiset ihmiset joutuvat jonottamaan ruoka-apua leipäjonoissa. Leipäjonoja on ollut vuosikymmeniä. Voisiko digitalisaatio poistaa edes pakkasessa jonottamisen? Ruoka-avun saamiseen on olemassa erilaisia keinoja. Ihmisillä on erilaisia tarpeita, odotuksia ja esteitä avun saamiselle.

 • Mitä vaihtoehtoja voisi olla avun saamiseen jonottamisen sijaan? (On huomioitava, ettei kaikilla ole älypuhelinta.)
 • Miten avuntarvitsija, jaettavat elintarvikkeet tai hävikkiruoka voisivat kohdata paremmin?
 • Miten voisi ennaltaehkäistä leipäjonojen syntymistä?
 • Mistä olisi hyvä lähteä liikkeelle?
 • Minkälaista ratkaisua te ehdotatte?
 • Ketkä voisivat olla mukana kehittämässä ratkaisuanne tai ottaa siitä kopin?

 

 

Sivua muokattu 8.5.2018