SUOMEN YMCA auttaa yhdessä Libanonin YMCA:n kanssa syyrialaisia pakolaisia Libanonissa.

Syyrian kriisi alkoi vuonna 2011 ja jatkuu edelleen. Konfliktin aikana kodeistaan on paennut yli 11 miljoonaa ihmistä ja lähes kaksi miljoonaa heistä naapurimaahan Libanoniin. Suomen ja Libanonin YMCA:t haluavat auttaa paikan päällä.

  • Tavoitteena lieventää Syyrian kriisin negatiivisia vaikutuksia Libanonin pakolais- ja isäntäyhteisöissä nuorten voimavaroja kehittämällä
  • Keinoina ammatillinen koulutus, mielekäs vapaa-ajantoiminta sekä psykososiaalinen tuki
  • Kohderyhmänä 15–29-vuotiaat syyrialaispakolaiset ja haavoittuvassa asemassa olevat libanonilaiset nuoret
  • Keskiössä sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vammaisten oikeudet
  • Tavoitamme noin 2000 nuorta
  • Hanke toteutetaan vuosina 2017-2019 ja Suomen ulkoministeriön tuella

Hankkeen etenemistä voi seurata sosiaalisessa mediassa hashtageilla #840siltaa, #840bridges ja #ymcabuildingbridges

Lisätietoja projektikoordinaattorilta: milla.makinen@ymca.fi

SINCE 2011, THE SYRIAN CONFLICT HAS RESULTED in an unbearable situation for both young Syrian refugees living in Lebanon and young Lebanese people in the host communities.

Currently over 1.5 million refugees are living in Lebanon. Every day they confront the consequences of the war.

Our aim is to improve the livelihood prospects and capacities of young people by providing life skills and vocational training opportunities. The activities support the youth to build bridges between communities through community work as well as socialize and address the issues of tension through recreational activities. The beneficiaries are 15 to 29 years old Syrian refugees and as well as Lebanese youth in vulnerable life situations. Altogether we reach almost 2000 youngsters.

PROVIDING CHANCES for the youth we can turn the course of events. Join us in our endeavor to build bridges that lead to a better future.

#840BRIDGES TO A SAFER FUTURE.

Let’s build a more stable tomorrow for the youth in Lebanon.

Lue vapaaehtoistyöntekijän kokemuksista Libanonista. 
Read more about a volunteer worker’s experiences in Lebanon. 

Kuulumisia Libanonista