Y-Scouts

YMCA Scouts – 15 lippukuntaa täynnä toimintaa maalla, merellä ja ilmassa

Y-Scouts lippukunnaksi määritellään lippukunta, jonka toimintaa tukee tai mahdollistaa esimerkiksi taustayhteisönä paikallinen YMCA (Young Men’s Christian Organization) -, YWCA (Young Women’s Christian Organization)-, KFUM (Kristliga Föreningen av Unga Män)- tai KFUK (Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor)-yhdistys. Tällaisia lippukuntia on Suomessa tällä hetkellä 15 ja olemme maantieteellisesti laajalla alueella. Vanhimmat lippukunnista ovat päässeet jo sadan vuoden ikään ja nuorimmat on perustettu 1990-luvulla.

Tavoitteellista toimintaa

Y-Scouts lippukunnat tekevät laadukasta partiotoimintaa, olemme erähenkisiä lippukuntia meripartiotwistillä. Taustajärjestönämme toimivat sisarjärjestöt YMCA ja YWCA, joiden arvoihin Y-Scouts lippukunnat ovat sitoutuneet. Lisäksi ne mahdollistavat monille Y-Scouts lippukunnille toimintatilat ja taloudellista tukea. Y-Scoutsit ovat osaavia partiolaisia ja johtajia, joilla on taitoja ja resursseja. Y-Scouts johtajat mahdollistavat lapsille ja nuorille turvallisen, fyysisen, henkisen ja hengellisen kasvun.

Y-Scouts toiminnan pääteemat

Yhteistyössä on voimaa

Teemme yhteistyötä niin tapahtumien, koulutusten, resurssien kuin johtajistojen välillä. Y-Scouts-lippukunnat voivat jakaa parhaat vinkkinsä ja kutsua muita lippukuntia omiin tapahtumiin mukaan tai järjestää yhteisiä tapahtumia. Ympäri Suomen löytyy kämppiä, leirikeskuksia, koulutustiloja, veneitä sekä muita resursseja, joita Y-Scouts lippukunnat voivat hyödyntää toiminnassaan. Järjestämme yhteisen leirin vuonna 2021.

Näkyvyys

Y-Scouts toiminta on tarkoitus tehdä näkyväksi Y-Scouts lippukunnissa. Tämä lisää lippukuntien mahdollisuuksia yhteistyölle suuremmissa ja pienemmissä projekteissa. Näkyvyyden lisääminen on jokaisen Y-Scoutsin tehtävä.
Viidessätoista lippukunnassamme on yhteensä monia satoja aktiivisia partiolaisia, jotka toimivat myös monissa luottamustoimissa paikallisella, piiri- ja valtakunnallisella tasolla YMCAssa, YWCAssa ja Suomen Partiolaisissa. Lisäksi Y-Scoutseja toimii myös kansainvälisten kattojärjestöjen luottamustehtävissä.

Kansainvälisyys

SP:n kansainvälisten tapahtumien lisäksi Y-Scouts-lippukunnilla on mahdollisuus osallistua kansainväliseen toimintaan European YMCA Scouting and Jungschar Groupin (ESG) kautta. ESG järjestää vuosittain johtajaseminaarin ja koulutustapahtuman (Leadership Training and Seminar). Y-Scoutseilla on myös edustaja ESG:n hallituksessa.

Toiminnan laadukkuus

Moni Y-Scouts lippukunta on tunnettu laadukkaasta ja perinteikkäästä partiotoiminnastaan. Toiminnan laadukkuudesta pidetään kiinni ja sitä ylläpidetään sekä kehitetään aktiivisesti. Laadukkaan toiminnan takuuna ovat aktiiviset Y-Scoutsit sekä tukea antavat paikallisyhdistykset.

Edustajainkokous ja työryhmä

Edustajainkokous on ylin päättävä elin. Edustajainkokouksessa Y-Scouts lippukunnat kokoontuvat muutaman kerran vuodessa koordinoimaan toimintaa. Halutessaan osallistua Y-Scouts toimintaan, lippukunnat lähettävät edustajansa kokoukseen. Kokoontumiseen voidaan tulevaisuudessa hyödyntää myös valtakunnallisia tapahtumia, kuten Finnjamboreeta. Y-Scouts lippukunnista on koottua alueellinen ja kielellinen edustus työryhmään. Työryhmä toimeenpanee edustajainkokouksessa asetettuja tehtäviä ja kokoontuu tarvittaessa edustajainkokouksien välillä.

Työryhmän jäsenet

Hanna Koskela
Pohjan Veikot
Työryhmän puheenjohtaja
hannakoskela(at)hotmail.fi

Henri Backman
ESG:n hallituksen Suomen edustaja
henri.backman(at)tampereenkotkat.fi

Timo Nurmilo
Tampereen Kotkat / Tampereen NMKY
timo.nurmilo(at)tampereenkotkat.fi

Victor Spiby
Helsingfors KFUK/M Scouter
victor.spiby(at)elisanet.fi

Antti Afflekt
Puijon Pojat / Kuopion NMKY
antti.afflekt(at)iki.fi

Emma Luukkonen
Turun Tähti-Tytöt
emma.m.luukkonen(at)gmail.com

Pete Nieminen
YMCA Finland – Suomen NMKY:n Liitto, asiantuntija
pete.nieminen(at)ymca.fi

Hannu “Banda” Rättö
YMCA Finland – Suomen NMKY:n Liittohallituksen edustaja
hannu.ratto(at)iki.fi

Lippukunnat

Helsingfors KFUK/M Scouter
Helsingin Siniset
Rastipartio
Sjöscoutkåren Seaboys
Joensuun Eräsissit ja Karjalan Tytöt 
Reippaat Pojat
Reippaat Tytöt / Harjun Partiotytöt
Puijon Pojat
Pohjan Veikot
Tampereen Kotkat
Tampereen Lokit
Auran Tähti Pojat
KFUM:s Scouter Kamraterna
Turun Tähti-Tytöt
Laajasalon Siniset