YHTEISTYÖ

Suomen NMKY:n Liitto palvelee ja vaikuttaa valtakunnallisesti

Kehittämisyhteistyö

Suomen NMKY:n liiton kehitysyksikkö on nuorisotyön ja laaja-alaista hyvinvointia edistävien valtakunnallisten toimintamallien kehittäjä.

Kehittämistyön lähtökohtana on yhteiskunnan nykyisten hyvinvointiresurssien laadukas hyödyntäminen lasten ja nuorten hyväksi.

Kehitysyksikkö palvelee myös NMKY-yhteisöjä. Palveleminen toteutetaan ensisijaisesti kehittämisyhteistyönä, koulutuksena, tiedottamisena, tutkimuksena sekä alojen toimintamallien perustamiseen ja ylläpitämisen liittyvänä neuvontana, toteutuksena, ohjauksena ja opastamisena.

Kehitysyksikkö toimii moniverkostoisessa toimintaympäristössä niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti. Yhteiskehittäjyyteen liittyvä verkkosivusto ja tietopankki löytyy Innokylästä.

Yhteyshenkilö valtakunnallisessa kehittämisessä on Suomen NMKY:n Liiton kehitysjohtaja Ari Inkinen, puh. 0400 411 690.