Hyvinvointi 2018 –projekti

Hyvinvointi 2018 -projektissa (2014-2018, RAY) kehitetään yhdessä puolutusvoimien, Sotilaskotiliiton, maanpuolustus-, nuoriso- ja sote-alan järjestöjen kanssa käytännön toimintaa, jolla voidaan vahvistaa varusmiespalvelusta suorittavien nuorten sosiaalista toimintakykyä.

  • Projektissa kehitettiin ja testattiin Ryhmäkohtainen tupakeskustelu -toimintamalli, jonka tarkoituksena on nopeuttaa alokastuvan sosiaalisen vuorovaikutuksen käynnistymistä. Tupakavereihin tutustuminen ja tuvan keskinäinen luottamus lisäävät nuoren toimintakykyä. Alokasjoukkueenjohtajien (palkattu henkilöstö) toteuttamana se otettiin käyttöön kaikissa maavoimien joukoissa vuoden 2016 alussa maavoimien komentajan käskyllä. Toimintamalli kehitettiin yhdessä Jääkäriprikaatin, Panssariprikaatin ja niiden yhteistyötahojen, kouluttajien sekä varusmiesten kanssa.
  • Kehityskohteena on tällä hetkellä muun muassa varusmiehen sosiaalista toimintakykyä vahvistava puhelimeen tai muuhun mobiililaitteeseen ladattava applikaatio. Yhteistyössä ovat (toukokuu 2016) mukana muun muassa pääesikunnan koulutusosaston toimintakykysektori (sosiaalipäällikkö), vmtk-pääsihteeri, Suomen Mielenterveysseura, Gordonin toimivat ihmissuhteet ry, EHYT ry ja Irti huumeista ry.
  • YMCA Finland kehittää Sotilaskotiliiton, sotilaskotiyhdistysten, paikallisten vmtk-ohjaajien, vmtk:ien ja projektin yhteistyötahojen kanssa toimintaa, jolla voidaan edistää varusmiehen jaksamista. Vapaa-ajalla tapahtuvaan vertaisuuteen, harrastustoimintaa, sotilaskotien palvelukykyyn ja yhteistyötahojen osaamiseen sekä resursseihin perustuvan toiminnan on tarkoitus tukea varusmiehen sosiaalista, eettistä ja psyykkistä toimintakykyä. Yhteistyötahoina ovat muun muassa Suomen Partiolaiset, Marttaliitto, Gordonin toimivat ihmissuhteet ry, Nuorten Keskus, Nuorten Palvelu, Reserviläisliitto (ja sen jäsenyhdistyksiä), Maanpuolustuskiltojen liitto (ja sen jäsenkiltoja), Sotilasurheiluliitto ja Avarttisäätiö.
  • Projektiin liittyy myös sote- ja nuorisoalan toimijoiden osaamisen vahvistaminen puolustusvoimien ja sen yhteistyötahojen kanssa tehtävässä työssä. Nuoret keskustelevat kutsunnoista ja varusmiespalveluksesta nuorisotyöntekijöiden kanssa. On tärkeää että nuorisoalalla ajantasaista tietoa, asevelvollisuudesta, varusmiespalveluksen sisällöstä, suoritustavasta ja tukirakenteista, jotta he voivat tarvittaessa tukea nuoria teemaan liittyvissä kysymyksissä ja elämäntilanteessa. Evlut kirkon nuorisotyöntekijöiden kanssa nuoret pohtivat asevollisuuteen liittyviä kysymyksiä  ja omaa jaksamistaan.

Lisätietoa projektista antaa kehitysjohtaja Ari Inkinen, puh. 0400 411 690.

Lue lisää…

  • Suomen puolustusvoimien uutislehti Ruotuväki-lehti kertoo ajankohtaiset kuulumiset.
  • Varusmiespalveluksen teemasivut.
  • Kutsunnat
  • Varusmiehestä pidetään huolta koko palveluksen aikana.
  • Varusmiestoimikunnat tai vast.