Menestyksen avaimet -toimintamalli

Menestyksen avaimet -toimintamalli

Vuosina 2012–2016 kehitetty Menestyksen Avaimet -toimintamalli on terveyden edistämisen interventio nuorille. Viisivuotisen hankkeen aikana toimintamalli kehitettiin yhdessä urheiluseurojen, paikallisten NMKY-yhdistysten kanssa edistämään nuorten harrastusyhteisöjen terveyden edistämistyötä. Toimintamalli sopii urheiluseuroille, kuoroille, partiolaisille tai muille nuorten toimintaa järjestäville.

Menestyksen Avaimet -toimintamallin tuloksia pilottivaiheen aikana.

  • Toimintamalli oli pystynyt vaikuttamaan toimintaan osallistuneiden nuorten liikunta-aktiivisuuteen, valtaosan nuorista arvioidessa liikuntamääränsä kasvaneen.
  • Toiminta oli myös vahvistanut nuorten aikomusta harrastaa liikuntaa myös aikuisena, tämän ollessa todella tärkeä asia hankkeen onnistumista arvioitaessa.
  • Nuorten nuuskankäyttöön on pystytty vaikuttamaan, sillä nuorten suhtautuminen nuuskaa kohtaan oli muuttunut kielteisemmäksi ohjelmaan osallistumisen aikana.
  • Alkoholin käytön vähentymiseen oli vaikutettu positiivisesti, erityisesti yli 14-vuotiaista kerran viikossa alkoholia käyttävien määrä oli tippunut alkumittauksen 15%:sta loppumittauksen 10%:iin, huomioitavaa kuitenkin on että alkoholia säännöllisesti käyttävien määrät olivat yllättävän suuria.
  • Positiivista oli kuitenkin se että alkoholinkäyttöön suhtauduttiin toimintaan osallistumisen jälkeen yleisesti ottaen kielteisemmin. Menestyksen Avamet -toiminta oli vaikuttanut myös nuorten koteihin, sillä lähes kaikki toimintoihin osallistuneet vanhemmat kokivat toiminnan tarpeelliseksi, koulutuksissa esiin nousseista asioista olikin keskusteltu vähintään 1-3 kertaa kotona nuoren ja vanhempien kesken yli 60%:ssa kodeista.

Lue lisää toimintamallista Innokylässä.

Sivu päivitetty 5.4.2017